Kamis, 06 Mei 2010

Tamally maak

Tamally maak

Tamally maak
We law hata ba eed any,
Fe alby hawak.

Tamally maak
tamally fe baly we fe alby
Wala bansak
Tamally waheshny,
Low hata akoon waiak.

Tamally maak
We law hata ba eed any
Fe alby hawak.

Tamally maak
Tamally fe baly we fe alby
Wala bansak
Tamally waheshny,
Low hata akoon waiak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally maak
Maak alby, maak rohy
Ya aghla habib
Ya aghla habib.

We mahma tekoon baeed any
Le alby areeb.
Ya omry el gai wel hader,
Ya aghla naseeb.

Tamally maak
Maak alby, maak omry
Ya aghla habib
Ya aghla habib

We mahma tekoon baeed any
Le alby areeb.
Ya omry el gai wel hader,
Ya aghla naseeb.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.
READ MORE - Tamally maak >

Ba3id El Layali

Ba3id El Layali

Aaaah ba3edd ellayaly

Aaaah ba3edd ellayaly

Aaah ba3ed ellayaly

Wel ayyam… men sho2i eleik

Wallaah ezzay yhoon 3aleik

Koll shee2… fel bo3dAaaah bashta2lak ya '3ali

Enta fein… bandah 3aleik

Wallaah wa7ashooni kteer 3eneek

Ma32ool neseet el wa3dBaaan 7obbi leek

Fsneen be3ad wfraa2

Whaan albi 3aleek

Termeeh bein nar w3azabErga3 leyya '7alas mush ader… 7abeebi

Rodd b2ayy kalam law ader… 7abeebi

Walla ba7ebbo whafdal a7ebbo… 7abeebi

Arrab '7alli lbo3dak a'7er… 7abeebi

Erga3 leyya '7alas mush ader… 7abeebi

Rodd b2ayy kalam law ader… 7abeebi

Walla ba7ebbo whafdal a7ebbo… 7abeebi

Arrab '7alli lbo3dak a'7er… 7abeebiAaah ba3ed ellayaly

Wel ayyam… men sho2i eleik

Wallaah ezzay yhoon 3aleik

Koll shee2… fel bo3d

Aaah ba3edd ellayalyFaaat add eeh

Wala yooom edert ansaaak

Wleeh el donia leeeh

Ya 7abeebi… ba3eed wa'7dakAna mush ader 3ala nesyanak… 7abeebi

Meen fel donia 7ayemla makanak… 7abeebi

Walla ba7ebbo whafdal a7ebbo… 7abeebi

Nefsi arta7 ana bein a7danak… 7abeebiAna mush ader 3ala nesyanak… 7abeebi

Meen fel donia 7ayemla makanak… 7abeebi

Walla ba7ebbo whafdal a7ebbo… 7abeebi

Nefsi arta7 ana bein a7danak… 7abeebiAaah ba3ed ellayaly

Wel ayyam… men sho2i eleik

Wallaah ezzay yhoon 3aleik

Koll shee2… fel bo3d
READ MORE - Ba3id El Layali >

Rabu, 05 Mei 2010

AHEBBEK AKRAHEK

AHEBBEK AKRAHEK

A7ebbek akrahek
Aseebek andahek
A3alla2 nafsi beeki
Walla a3mel feeki eh?!
Adommek ab3edek
A'7oonek aw3edek
'3areeb e7sasi beeki
Mush me6ammenlo leeh?!

E7sasi da momken yehedd gbal.. yedayya3
Bein 7obbi leeki wkorhi leeki… '7e6 rofayya3

La el2orb merta7lo
Wala el be3ad a2dar 3aleeeeeeeh

A7ebbek akrahek
Aseebek andahek
A3alla2 nafsi beeki
Walla a3mel feeki eh?!
Adommek ab3edek
A'7oonek aw3edek
'3areeb e7sasi beeki
Mush me6ammenlo leeh?!


7agat '3areeba ba7essaha wana bein… edeiki
Keteer ba'7af mennek wekteer ba'7af… 3aleiki
7agat '3areeba ba7essaha wana bein… edeiki
Keteer ba'7af mennek wekteer ba'7af… 3aleiki

La el2orb merta7lo
Wala el be3ad a2dar 3aleeeeeeeh


A7ebbek akrahek
Aseebek andahek
A3alla2 nafsi beeki
Walla a3mel feeki eh?!
Adommek ab3edek
A'7oonek aw3edek
'3areeb e7sasi beeki
Mush me6ammenlo leeh?!


A3alla2 nafsi beeki
Walla a3mel feeki eh?!

'3areeb e7sasi beeki
Mush me6ammenlo leeh?!


A7ebbek akrahek
Aseebek andahek
A3alla2 nafsi beeki
Walla a3mel feeki eh?!
Adommek ab3edek
A'7oonek aw3edek
'3areeb e7sasi beeki
Mush me6ammenlo leeh?!


A7ebbek akrahek
Aseebek andahek
A3alla2 nafsi beeki
Walla a3mel feeki eh?!
Adommek ab3edek
A'7oonek aw3edek
'3areeb e7sasi beeki

Mush me6ammenlo leeh?!
READ MORE - AHEBBEK AKRAHEK >

SADDA'NI KHALAS

SADDA’NI KHALAS

Sadda2ni '7alas
Men bein ennas
7abbeitak w'7tartak leyya

Tool mana wayyak
Oddami malak
'7alletni ma'3ammatsh 3nayya

Allaaah… ya salaaaam
F3neik a7la kalaam

Arrab menni shwayya shwayya
Albi w2albak sawa yetla2o
Eddonia enta malet'ha 3alayya
Da el7obb elli ma7addesh da2o

Arrab menni shwayya shwayya
Add ma te2dar arrab tany
Eddonia enta malet'ha 3alayya
Wka2ennak ma'7loo2 3alashani

Ya ara2 el nas
F3neik e7sas
Bya'7odni ma3a bansa eddonia
Dommeni b2deek
Law '3ali 3aleek
Maddayya3sh yareet wala sanya

Allaaah… ya salaaaam
F3neik a7la kalaam

Arrab menni shwayya shwayya
Albi w2albak sawa yetla2o
Eddonia enta malet'ha 3alayya
Da el7obb elli ma7addesh da2o


Arrab menni shwayya shwayya
Add ma te2dar arrab tany
Eddonia enta malet'ha 3alayya
Wka2ennak ma'7loo2 3alashani7abeeeeeebi 7abeeeebi (arrab menni shwayya shwayya albi w2albak sawa yetla2o)

Ana me7taglak tefdal ganbi
Aaah 7abeeebi
Ah… (arrab menni shwayya shwayya
Add ma te2dar arrab tany)
Ah… aaaah

(arrab menni shwayya shwayya
Albi w2albak sawa yetla2o)
Ana me7taglak tefdal ganbi
Ya 7abeeeebi
READ MORE - SADDA'NI KHALAS >